Автокаско

Застраховка „Автокаско“ на МПС е доброволна застраховка и осигурява защита на всички видове МПС, ремаркета и полуремаркета. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по МПС в резултат на настъпили събития по рискове:

  • пожар;
  • природни бедствия;
  • ПТП, включително щети в паркирано състояние;
  • злоумишлени действия на трети лица;
  • кражба и грабеж.

Териториален обхват

  • Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина.