Домашно имущество

Застраховка „Домашно имущество“ е доброволна застраховка и осигурява защита на движимо и недвижимо имуществото на физически лица. Тъй като често обичайните предпазни средства като локални аларми, СОТ, метални врати и др. се оказват недостатъчни, тази застраховка е възможно най-добрият вариант за защита на всеки дом.

Обект на застраховане „Домашно имущество“ са:

 • недвижимо имущество – жилищни сгради, апартаменти, къщи, вили, стопански сгради, гаражи и други;
 • движимо имущество – обзавеждане, битови електроуреди, електроника, аудио-визуална техника, селскостопански машини, инвентар, инструменти, произведения на изкуството и други.

Застраховката покрива загуби или повреди в следствие на събития по рискове:

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му;
 • природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, падащи дървета и клони;
 • земетресение;
 • авария на ВиК, вкл. забравени отворени кранове;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • удар от ППС или летящо тяло и/или падащи негови съставни части и/или товар;
 • кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство;
 • грабеж;

Допълнителни покрития:

 • Г.О. към трети лица;
 • загуба на доход от наем;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • късо съединение;
 • други.