Електронно оборудване

Застраховка „Електронно оборудване“ е доброволна застраховка и осигурява защита на всякакво стационарно електронно оборудване и мобилно електронно оборудване.

Обект на застраховане са:

 • компютри;
 • медицински уреди;
 • телевизори;
 • касови апарати и други.

Застраховката покрива загуби или повреди в следствие на събития по рискове:

 • пожар вкл. щетите настъпили в следствие на гасенето му;
 • експлозия и/или имплозия;
 • природни бедствия;
 • мълния;
 • авария на ВиК;
 • наводнение;
 • човешка небрежност;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • технологична грешка в конструкцията;
 • други.