Финансови застраховки

С „Финансови застраховки“ се застраховат всякакви финансови загуби на застрахования /банка, юридическо или физическо лице/ в следствие на неизпълнение на договорни задължения на негов контрагент.

Видове финансови застраховки:

  • застраховка на кредити;
  • застраховка на гаранции;
  • застраховка на разни финансови загуби;
  • други.