Индустриален пожар

Застраховка „Индустриален пожар“ е доброволна застраховка и осигурява защита на производствените активи на юридически лица.

 • сгради;
 • машини и съоръжения;
 • стоково материални запаси;
 • продукция и други.

Застраховката покрива загуби или повреди в следствие на събития по рискове:

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му;
 • природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, падащи дървета и клони;
 • земетресение;
 • авария на ВиК, вкл. забравени отворени кранове;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • удар от ППС или летящо тяло и/или падащи негови съставни части и/или товар;
 • кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство;
 • грабеж.

Допълнителни покрития:

 • авария на машини;
 • отговорности;
 • прекъсване на дейността;
 • други.