Офиси и търговски обекти

Застраховките на офиси и търговски обекти са доброволни застраховки и осигуряват защита на собствениците, ползвателите и наемателите на малки търговски обекти.

Обект на застраховане са магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, фризьорски салони и други обекти в сферата на търговията и услугите в следствие на събития по рисковете:

 • пожар – вкл. последиците от гасенето му
 • експлозия;
 • удар от мълния;
 • земетресение;
 • буря;
 • ураган;
 • градушка;
 • наводнение;
 • падащи дървета и клони;
 • свличане и/или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупан сняг и/или лед;
 • измокряне в следствие на ВиК авария;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • удар от ППС или летящо тяло и/или падащи негови съставни части и/или товар;
 • удар от пътно транспортно средство или животни;
 • кражба чрез взлом.

Допълнителни покрития:

 • пари в каса;
 • отговорност на наемателя;
 • отговорност на работодателя;
 • развала на стоки, съхранявани в хладилник;
 • други.