Застраховка на отговорност

Българското законодателстов изисква от редица професии сключване на задължителна застраховка „Отговорност“ от страна на практикуващите ги специалисти.

Задължителни застраховки „Отговорност“:

 • отговорност на лекари и мед. персонал;
 • отговорност на адвоката;
 • отговорност на нотариуса;
 • отговорност на туроператора;
 • отговорност на синдика;
 • отговорност на притежателите на оръжие.

Други застраховки на „Отговорности“:

 • отговорност на изделието;
 • отговорност на хотелиера;
 • отговорност на превозвача;
 • отговорност на спедитора;
 • други.