Полезна информация

През времетраенето на застрахователния договор

  • Не предприемайте действия, които биха довели до увеличаването на рисковете за застрахованото МПС,и поддържайте изправни системите за обезопасяване на автомобила.
  • Не управлявайте МПС след употреба на алкохол или на упойващи вещества и медикаменти
  • Не отстъпвайте автомобила на лица употребили алкохол или упойващи вещества
  • Не отстъпвайте автомобила на лица които нямат СУМПС
  • При напускане на МПС не оставяйте ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и/или имобилайзера, панела на радиокасетофона-вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията;
  • Не оставяйте МПС с работещ двигател без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията
  • Застрахователят трябва да е запознат с всички промени по рисковите обстоятелства около автомобила: напр. промяна в регистрационен талон, загуба на ключ и др., както и по използването му: отдаване под наем, лизинг, продажба, учредяване на залог и др.

Полезни връзки за застраховането

» Проверка за сключена „Гражданска отговорност”
» Проверка за валиден периодичен технически преглед
» БГТОЛ
» Двустранен констативен протокол (PDF)
» Кодекс за застраховането
» Комисия финансов надзор