Помощ при пътуване

Застраховка „Помощ при пътуване“ с осигурен асистънс е доброволна застраховка и се сключва от лица, на които предстои пътуване в чужбина. Застраховката е позната още като „Медицинска застраховка“, „Медицински разноски“.

Обект на застраховане са Български и чуждестранни граждани, пребиваващи временно в чужбина. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на Република България и държавата на постоянно местоживеене на застрахования.

Застраховката покрива вреди в следствие на рисковете:

  • медицински разноски в следствие злополука;
  • медицински разноски в следствие акутно заболяване;
  • репатриране на тленно останки;
  • спешна дентална помощ.

Допълнителни покрития:

  • смърт в следствие на злополука;
  • дневни пари за болничен престой;
  • кражба, загуба или забава на личен багаж;
  • Г.О. към трети лица;
  • правна помощ;
  • други.