Туризъм в България

„Туристическа застраховка“ е доброволна застраховка. Застраховат се български и чуждестранни лица при туризъм, пътуване и почивка на територията на Република България.

Застраховката покрива вреди в следствие на рисковете:

  • смърт и трайна нетрудоспособност в следствие злополука
  • спасителни разноски
  • медицински ранозки
  • разходи за евакуация
  • разходи за репатриране.

Допълнителни покрития:

  • екстремни хобита и спортове;
  • спасителна операция на ПСС с хеликоптер;
  • други.