Изпрати запитване

Сертификат „Зелена карта“


Сертификатът „Зелена карта“ се издава на базата на Валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Срокът на валидност и лимитите на отговорност съвпадат с този на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Териториален обхват

  • Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на споразумение „Зелена карта“.

При пътуване в Европейски съюз, Европейско икономическо пространство, Сърбия, Швейцария и Андора се издава безплатен сертификат „Зелена карта“. При пътуване в трети държави, членки на споразумение „Зелена карта“ се издава платен сертификат.

Застраховател Армеец ДЗИ застраховане Булстрад Застрахователно дружество Застраховки Лев Инс Застраховки Бул Инс Евро Инс Застрахователно дружество Алианц Застраховки Уника Застраховане Дженерали Застраховане ОЗК Застраховане