Сертификат „Зелена карта“

Сертификатът „Зелена карта“ се издава на базата на Валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Срокът на валидност и лимитите на отговорност съвпадат с този на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Териториален обхват

  • Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на споразумение „Зелена карта“.

При пътуване в Европейски съюз, Европейско икономическо пространство, Сърбия, Швейцария и Андора се издава безплатен сертификат „Зелена карта“. При пътуване в трети държави, членки на споразумение „Зелена карта“ се издава платен сертификат.