Застраховка „Злополука“

Застраховките „Злополука“ биват доброволни и задължителни. Тъй като не са редки случаите, в които от независещи от нас причини, плановете ни се провалят, тези застраховки ни осигуряват спокойствие.

Рискове по тези застраховки са:

 • смърт в следствие на злополука;
 • трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука;
 • временна загуба на трудоспособност;
 • разходи за закупуване на лекарства и медикаменти.

Доброволни застраховки „Злополука“:

 • злополука на учащи;
 • злополука на местата в МПС;
 • злополука на спортисти;
 • други.

Задължителни застраховки „Злополука“:

 • злополука на пътниците в обществения транспорт;
 • трудова злополука;
 • други.